fbpx

Tietosuojaseloste 

Luottamuksesi on meille tärkeää. Kotova toimii Euroopan unionin tietosuojalakien ja Suomen lainsäädännön mukaisesti. 

Rekisterinpiptäjä

Kotova Oy, Helsinki, Y-tunnus 2947291-7, Nuijamiestentie 5 B, 00400, Helsinki, 0400 187 597
 
Rekisteriasioista vastaava henkilö
 

Lotta Paloniemi, 0400 187 597, [email protected]

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen tunnistaminen, hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Henkilötietojen käyttötarkoitus on palveluiden kehittäminen, raportointi (mm. tilaushistoria), personointi sekä väärinkäytösten estäminen.

Kotova käsittelee henkilötietoja hyvän käsittelytavan mukaisesti ja tietoturvallisin välinein. Tässä dokumentissa kerrotaan lisäksi Kotovan verkkosivustojen käyttöehdoista. Kaikki oikeudet Kotovan verkkopalveluihin ja verkkosivuihin sekä niiden sisältöihin pidätetään. Käyttämällä Kotovan verkkosivuja ja/tai verkkopalveluita sitoudutte noudattamaan tämän dokumentin ehtoja. Kehotamme lukemaan dokumentin kokonaisuudessaan ennen verkkosivujen tai verkkopalveluiden käyttöä.

Sähköisissä ympäristöissä keräämämme henkilökohtaiset tiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan informaatiota, josta luonnollinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Informaatio voi olla esimerkiksi kirjallisessa, kuvallisessa tai digitaalisessa muodossa. Henkilötietojen lisäksi asiakkaasta voidaan kerätä myös yksilöimätöntä ja tunnisteetonta tietoa, kuten käyttöjärjestelmiin tallentuvaa dataa.

Henkilötietoja voivat olla esimerkiksi nimitiedot, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), henkilötunnukset, laskutukseen liittyvät tiedot ja muut tarvittavat taloudelliset tiedot, tiedot tilatuista palveluista tai tuotteista sekä niihin liittyvistä muutoksista, sekä muut asiakassuhteeseen tai tilauksiin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja voidaan kerätä sähköisten alustojen kautta, esimerkiksi kyselyiden, verkkolomakkeiden tai yhteydenottopyyntöjen kautta.

Kuinka käytämme henkilökohtaisia tietoja

Henkilötietoja käsitellään tietoturvallisin välinein ja järjestelmin. Pääsy henkilötietojen tarkasteluun on rajoitettu vain sellaisille henkilöille, joille henkilötietojen tarkastelu on tarpeellista työn suorittamiseksi.

Henkilötietoja sisältävät tiedot on lähetettävä turvallisella yhteydellä. Yhtiö ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä ja/tai välillisistä vahingoista.

Tietojen luovutus

Asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille asiakkaan erillisellä luvalla, esimerkiksi suoratoimituksia varten. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa rekisterinpitäjän toimesta myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Asiakkaiden tietoja voi käydä ilmi luotetuille kolmansille osapuolille esimerkiksi laskutuksen yhteydessä (mm. pankkijärjestelmät), kirjanpidollisissa toimissa (mm. tilitoimisto) tai perintätoimissa (mm. verottaja, ulosottotoimisto sekä viranomaiset).

Henkilökohtaisten tietojen hallinta

Yritys voi keskeyttää sähköisten palvelualustojen käytön esimerkiksi huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Evästeet

Kotova käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivustojen ja verkkopalveluiden tarjoamiseen ja tietojen keräämiseen. Evästeiden avulla voimme mm. käyttäjän tallentaa asetukset, mahdollistaa sisäänkirjautumisen sekä analysoida sivustojen toimintaa.

Sitoudumme huolehtimaan henkilötietojen käsittelyssä käytettävien laitteiden ja järjestelmien tietoturvallisuudesta. Emme kuitenkaan vastaa esimerkiksi sellaisten pankkien tai tilitoimistojen tietoturvasta, jotka saattavat välillisesti käsitellä yrityksen asiakastietoja.

Tietosuojaoikeudet

Kotovan asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

Jokaisella yrityksen asiakkaalla on oikeus pyytää tietoonsa tästä säilytetyt henkilötiedot, vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö vaatii tästä tallennettujen tietojen tarkastamista tai oikaisua, tulee pyyntö tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksen määräämässä ajassa.

Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista yrityksen käytöstä. Henkilö voi myös pyytää tietojensa käytön rajoittamista EU:n tietosuoja-asetuksen määräämissä puitteissa. Myös nämä pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksen määräämässä ajassa.

Lisätietoja

Lotta Paloniemi, 0400 187 597, [email protected] 

Kotisiivous ammattilaisen toimesta? 💙

Jätä tiedot siivottavasta kohteestasi alla olevalla lomakkeella. Otamme sinuun yhteyttä hinta-arvion antamiseksi. Yhteydenottopyyntö ei ole sitova.


Voita ilmainen 5h kotisiivous! 🏠

Palkinnon arvo 347€! Jätä yhteystiedot ja olet mukana arvonnassa. Arvomme seuraavan voittajan 31.6.
Toukokuussa puhtaan kodin voitti Sonja!

Laske kotisiivouksen hinta 🏠

Laskurimme avulla voit laskea kotisiivouksen hinnan. 👇🏻